Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 1 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 2 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 3 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 4 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 5 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 6 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 7 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 8 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 9 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 10 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 11 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 12 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 13 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 14 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 15 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 16 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 17 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 18 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 19 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 20 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 21 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 22 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 23 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 24 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 25 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 26 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 27 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 28 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 29 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 30 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 31 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 32 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 33 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 34 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 35 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 36 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 37 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 38 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 39 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 40 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 41 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 42 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 43 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 44 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 45 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 46 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 47 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 48 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 49 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 50 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 51 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 52 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 53 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 54 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 55 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 56 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 57 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 58 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 59 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 60 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 61 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 62 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 63 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 64 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 65 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 66 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 67 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 68 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 69 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 70 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 71 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 72 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 73 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 74 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 75 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 76 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 77 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 78 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 79 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 80 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 81 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 82 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 83 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 84 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 85 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 86 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 87 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 88 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 89 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 90 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 91 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 92 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 93 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 94 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 95 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 96 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 97 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 98 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 99 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 100 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 101 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 102 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 103 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 104 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 105 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 106 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 107 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 108 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 109 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 110 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 111 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 112 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 113 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 114 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 115 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 116 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 117 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 118 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 119 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 120 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 121 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 122 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 123 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 124 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 125 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 126 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 127 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 128 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 129 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 130 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 131 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 132 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 133 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 134 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 135 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 136 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 137 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 138 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 139 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 140 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 141 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 142 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 143 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 144 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 145 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 146 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 147 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 148 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 149 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 150 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 151 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 152 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 153 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 154 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 155 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 156 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 157 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 158 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 159 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 160 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 161 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 162 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 163 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 164 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 165 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 166 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 167 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 168 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 169 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 170 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 171 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 172 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 173 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 174 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 175 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 176 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 177 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 178 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 179 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 180 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 181 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 182 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 183 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 184 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 185 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 186 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 187 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 188 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 189 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 190 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 191 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 192 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 193 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 194 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 195 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 196 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 197 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 198 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 199 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 200 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 201 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 202 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 203 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 204 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 205 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 206 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 207 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 208 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 209 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 210 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 211 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 212 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 213 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 214 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 215 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 216 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 217 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 218 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 219 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 220 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 221 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 222 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 223 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 224 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 225 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 226 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 227 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 228 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 229 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 230 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 231 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 232 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 233 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 234 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 235 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 236 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 237 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 238 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 239 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 240 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 241 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 242 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 243 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 244 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 245 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 246 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 247 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 248 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 249 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 250 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 251 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 252 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 253 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 254 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 255 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 256 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 257 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 258 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 259 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 260 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 261 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 262 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 263 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
 • 264 - Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A

Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A

DA05-1-380A-26
Ponte

Suurus *
 • 2 tk.
40,00 €
Maksudega
Kogus

Kirjeldus

Ponte20  kaubamärgi jalanõud on naturaalsest nahast ortopeedilised jalanõud, mis vastavad lapse arengu vajalikele aspektidele.

Sandaalide kinnine kontsakapp on kaldu väljapoole, tagades sel viisil jalale kindla asendi, aga supinaator tagab jala õige arengu.

Sandaalide  kannad on jäigastatud, mis aitab hoida kasvavat jalga õiges asendis.

Sandaalide  pealmine osa on valmistatud hoolikalt valitud, kõrgeima kvaliteediga nahast.

Sisevooder ja sisetald on pehmest nahast, mis tagab naturaalse kokkupuute nahaga.

Sandaalide  sisetallas on kumerus tallavõlvile.

Kerge, mittelibe ja painduv kummitald pakub maksimaalset mugavust.

Sandaalid on takjakinnised. Seetõttu on neid kerge jalga panna ja jalast võtta.

Kindel kannakapp võib aidata vältida skolioosi, venitusi või põlveliigese traumasid.

Toote üksikasjad
DA05-1-380A-26
2 Tooted
Uus toode

Lisainfo

Tootja
Ponte20 (Ungari)
Kinga pealne
Naturaalne nahk
Jalatsite sisemus
Nahk
Sisetald
Nahk
Soovitatakse
Keskmisele ja laiale jalale
Kommentaarid

Kirjutage oma ülevaade

Ponte20 Sandaalid 22-27 s. DA05-1-380A
Samas kategoorias on veel 16 toodet :