E-poe tingimused

I. Üldsätted

1. www.lastejalatsid.ee e-poest (edaspidi e-pood) tellimisel kohalduvad kliendile käesolevad lastejalatsid.ee poe reeglid (edaspidi reeglid).

2. Lastejalatsid.ee on õigus muuta e-poe reegleid. Poest ostmisel kohalduvad kliendile tellimuse esitamise hetkel kehtivad reeglid (kirjas tellimuse juures).

3. Kui klient ei ole e-poe reeglitega tutvunud, ei ole tal võimalik esitada lastejalatsid.ee kauba tellimust. Igal juhul loetakse, et klient on reeglitega tutvunud ja nõustub nendega, kui ta kinnitab enne kauba tellimist oma nõusolekut reeglitega, klõpsates valikul NÕUSTUN. Kui klient ei nõustu või nõustub osaliselt kogu või osaga reeglitest, kohustub ta lastejalatsid.ee elektroonilise tellimuse esitamata jätma, vastasel juhul loetakse, et klient on e-poe reeglitega tutvunud ja kõigega tingimusteta nõustunud.

4. Lastejalatsid.ee on vaba igasugusest vastutusest, kui kahju tekib põhjusel, et klient ei ole talle antud soovitusi ja oma kohustusi eirates tutvunud e-poe reeglitega, ehkki talle oli selline võimalus loodud.II.

II. Privaatsuspoliitika

1. Kui klient soovib saada Lastejalsid.ee  uudiskirju, on tal võimalus see valida.

2. Küpsis on väike tekstifail, mis saadetakse ja salvestatakse ajutiselt iga veebilehte külastanud isiku veebibrauseris.Järgmisel korral sama veebilehte külastades annab veebibrauser informatsiooni serverile tagasi.Küpsis aitab veebilehel külastajat ära tunda, salvestada veebilehe külastamise ajaloo ja pakkuda selle alusel isikupärastatud andmeid. lastejalatsid.ee veebilehe küpsiste otstarve:

     tagada veebilehe järjepidav funktsioneerimine

     tagada ostukorvi funktsioneerimine

     meenutada meeldinud kaupu

     koguda lehekülje külastamise statistikat

Soovides kustutada kõik oma arvutisse salvestatud küpsised, lugege kasutatava veebibrauseri juhendit, mille leiate veebibrauseri menüüst: Abi“.

Märkus: Kustutades meie küpsised, ei saa te kasutada mõningaid meie veebilehekülje võimalustest.

3. Kauba tellimisel peab klient märkima kauba kohaletoimetamiseks vajalikud isikuandmed: ees- ja perekonnanime, kauba kohaletoimetamise aadressi, telefoninumbri, muud kauba kohaletoomiseks vajalikud andmed. Lastejalsid.ee kinnitab, et neid andmeid kasutatakse üksnes kauba tellimise ja kohaletoimetamise otstarbel. Lastejalsid.ee kohustub seda infot mitte avaldama kolmandatele isikutele, välja arvatud Lastejalsid.ee partneritele, kes osutavad kauba kohaletoimetamise või muid kliendi tellimuse esitamise või täitmisega seotud teenuseid. Mis tahes muud kliendi isikliku teabe avaldamise kolmandatale isikutele erandjuhud kooskõlastatakse igal juhul kliendiga. Kõikidel muudel juhtudel võib kliendi mis tahes isikuandmeid kolmandatele isikutele avaldada vaid Eesti vabariigi seaduses sätestatud juhul.

4. Lastejalsid.ee e-poes registreerimisel ja kauba tellimisel kohustub klient oma sisselogimisandmeid kaitsma ja mitte kellelegi avaldama. Ühtlasi kinnitab klient, et ta on täisealine ja tal on õigus tellida Lastejalsid.ee e-poest kaupa. Kui klient avaldab oma sisselogimisandmed, on Lastejalsid.ee vaba igasugusest sellega seotud vastutusest.

5. Reeglitega tutvumisel kinnitab klient, et teda on teavitatud, et Lastejalsid.ee e-poodi külastades paigutuvad tema arvutisse küpsised (veebiserverist saadetavad failid).

6. Lastejalsid.ee kinnitab, et püüab kliendi isikuandmete kaitseks kasutada kõige innovatiivsemaid tehnoloogiaid.

III. Tellimuse esitamise kord ja tingimused

1. Klient valib e-poe kodulehte külastades soovitava kauba. Tema valiku põhjal moodustub ostukorv.

2. Pärast ostukorvi täitmist peab klient sisestama valitud kauba kohaletoimetamiseks vajalikud andmed: oma ees- ja perekonnanime, kohaletoimetamise aadressi, telefoninumbri ja lisainfo, mis võib tellitud kauba kohaletoomisel oluline olla. Lastejalatsid.ee kinnitab, et kliendi esitatud andmeid kasutatakse eranditult üksnes kauba müümise ja kohaletoimetamise otstarbel, järgides Eesti vabariigi seaduses sätestatud nõudeid isikuandmete kaitse kohta.

3. Edasi peab klient valima ühe võimalikest Lastejalatsid.ee e-poe arveldusviisidest (vt lähemalt reeglite IV ptk). Ühtlasi saab klient valida Lastejalatsid.ee pakutavate variantide seast kauba kohaletoimetamise aja (ajavahemiku tundides). Klient kinnitab ühtlasi, et nõustub valitud või kindlaksmääratud ajal märgitud aadressil viibima.

4. Viimases aknas on märgitud kõik kliendi sisestatud andmed, mille kinnitamise eel kohustub klient veenduma, et kõik esitatud andmed on õiged ja vastavad tema soovile. Enne tellimuse esitamist Lastejalatsid.ee on kliendil võimalus parandada väärad andmed. Samuti on kliendil võimalus parandada kauba kohaletoomiseks vajalikke isikuandmeid ka pärast tellimuse esitamist. Kliendil ei ole võimalik kinnitada tellimust enne, kui ta tähistab, et on tutvunud ja nõustub Lastejalatsid.ee e-poe reeglitega. Kui klient ei ole enne kauba valimist poe reeglitega tutvunud, kohustub ta seda tegema enne oma tellimuse ja selles esitatud andmete kinnitamist.

5. Kui klient kinnitab tellimuse, saadetakse see Lastejalatsid.ee. Tellimus loetakse esitatuks hetkest, kui see on laekunud Lastejalatsid.ee. Sellest hetkest peetakse seda kokkuleppeks kliendi ning Lastejalatsid.ee vahel. Kuid kokkulepe kehtib alates hetkest, mil Lastejalatsid.ee saab kliendi poolt valitud pangast maksekinnituse, kui makse sooritakse läbi internetipanga, millega on tasutud valitud kaupade eest; kokkulepe peetakse kehtivaks niipea kui makse on laekunud; kui makse on tehtud sularahas kullerile või pangakaardiga pakiautomaati, kokkulepe loetakse kehtivaks hetkest, mil klient kinnitab tellimuse Lastejalatsid.ee e-poes.

6. Kui klient on esitanud tellimuse, saadab Lastejalatsid.ee süsteem talle automaatselt e-kirja, kus on kirjas tellitud kaup ja kliendi esitatud andmed.

7. Kui Lastejalatsid.ee on saanud pangalt teate, et klient on kauba eest tasunud, saadetakse kliendile märgitud e-posti aadressil teade. Pangalt teate saamise hetke loetakse kliendi ja Lastejalatsid.ee vahelise lepingu täitmise alguse hetkeks.

8. Kliendi esitatud tellimust hoitakse Lastejalatsid.ee andmebaasisvastavalt Eesti Vabariigi (edaspidi EV) kehtivas seaduses sätestatud seesuguste andmete talletusajale.

9. Igal juhul loetakse, et tellimuse esitamisel on klient tutvunud ja nõustub tingimusteta poe kõikide reeglitega, nagu ka kõikide muude tellimuse juures märgitud tingimustega.

10. Kokkulepe sõlmitakse ja rakendatakse ametlikus riigikeeles.

IV. Kohustused ja kauba hinna määramine

1. Kõikide e-poe toodete juures on toodud toote üldkirjeldus.

2. Lastejalatsid.ee märgib ära ning klient kinnitab, et on tutvunud asjaoluga, et e-poes kuvatav kaup võib kasutatava monitori eripärade tõttu värvi, kuju, suuruse ja muude parameetrite poolest erineda reaalsest kaubast.

3. Klient on nõus, et e-poes elektroonilise tellimuse esitamisel kohustub ta kauba eest tasuma tellimuses märgitud hinna.

4. Hinnad poes ning tellimuse arvel tuleneb riigi ametlikus valuutas ja käibemaksust.

5. Lastejalatsid.ee müüb tellimuses kindlaksmääratud tingimustele vastavat kaupa. Kui kliendile müüdud kaup ei vasta teatud tellimustingimustele, klient peaks sellest kõigepealt viivitamatult Lastejalatsid.ee telefoni teel teatama, Lastejalatsid.ee aga kohustub olemasolevate puuduste kõrvaldamiseks tegema kõikvõimaliku, kui need puudused on tekkinud Lastejalatsid.ee või tema nimel tegutsevate kolmandate isikute süül. Kui Lastejalatsid.ee ei kõrvalda mõistliku, kliendiga kooskõlastatud tähtaja jooksul puudusi, on kliendil õigus kaitsta oma õigusi EE tsiviilkoodeksi ja Eesti Vabariigi (edaspidi EV) võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseadusega sätestatud korras.

6.Lastejalatsid.ee kohustused kauba suhtes.

6.1. Juhul kui konkreetsete toodete puhul määratakse kindlaks teatud kasutuskõlblikkuse tähtaeg, kohustub Lastejalatsid.ee sellise kauba müüma kliendile nii, et tal oleks reaalne võimalus kasutada kaupa kasutuskõlblikkusaja lõpuni.

6.2. Lastejalatsid.ee kohustub üle andma kvaliteetse kauba, mis vastab tellimuses sätestatud tingimustele.

6.3. Lastejalatsid.ee kohustub kliendile esitama tellimuses märgitud kaubakoguse. Lastejalatsid.eeei vastuta juhul, kui üleantud kauba kogus ei ole õige põhjusel, et klient märkis Lastejalatsid.ee esitatud tellimuses väärad andmed.

6.4. Lastejalatsid.ee esitab kliendile igal juhul tellimuses ette nähtud kriteeriumidele vastava kaubavaliku.

6.5. Kui tellimuses on ette nähtud teatud esemetekomplekt, kohustub Lastejalatsid.ee esitama kõik esemetekomplekti kuuluvad esemed.

6.6. Kaup toimetatakse kohale pakendatult ja sõltuvalt selle tüübist nii, et seda saaks otstarbekohaselt kasutada.

V. Tasumiskord ja tähtajad

1. Kliendil on võimalik tasuda oma tellimuse eest Lastejalatsid.ee e-poes kasutades ühte järgnevatest valikutest: pangaülekanne, Paysera internetipangas maksmine, või sularaha. Ettevõte jätab endale õiguse muuta makseviise või piirata võimalust teatud viisidel maksta.

2. Olles valinud internetipanga maksevõimaluse on klient kohustatud kohe maksma kauba ees. Kui valisite makse sularahas, siis on klient kohustatud maksma kohe, kui pakk on temani jõudnud. Vastasel juhul kaotab klient õiguse esitada kaebusi tarnetingimuste reeglite rikkumise kohta, kuna pakk pannakse teele vaid siis, kui Lastejalatsid.ee arvele laekub raha kauba tasumise eest.

3. Kui klient valib kauba eest tasumiseks sularaha kauba kättesaamisel kullerilt, saadetakse tellitud kaup kliendile alles pärast seda, kui kliendiga on ühendust võetud ja veendutud, et tellimus ja kauba kohaletoimetusaadress on õige.

4. Ettevõte jätab endale õiguse piirata klientidele, kes on rohkem kui kolm korda tagastanud kõik tellitud kaubad, tasuta tarne võimalust ja kättesaamisel toote eest tasumise võimalust.

5. Ettevõte jätab endale õiguse piirata klientidele, kes on rohkem kui kolm korda jätnud kauba pakiautomaadist välja võtmata, tasuta tarne võimalust ja kättesaamisel toote eest tasumise võimalust.

VI. Kauba tagastamine

1. Kliendil on võimalus vahetada talle kättetoimetatud tooted teiste analoogsete samade mõõtmete, kuju ja värviga toodete ning sama mudeli või komplekti vastu, samuti tagastada talle mitte meeldinud tooted.

2. Kliendil on õigus kaupa tagastada 30 päeva jooksul peale tellimuse kinnitamist. Kaupa võib tagastada kui klient pole rahul kauba suuruse, kuju, värvi, mudeli või muude põhjuste tõttu.

Muutused pakendamisel,  toote proovimisel, ei lähe kahju ega kauba kvaliteedi kaotamise alla. Igal juhul peab toode tagastades olema oma originaalpakendis.

3. Kaupa saab vahetada ja tagastada vaid siis, kui vahetatav või tagastatav kaup vastab järgmistele nõudmistele:

     seda ei ole kasutatud;

     see ei ole rikutud;

     selle kasutusomadused on säilinud;

     see ei ole kaotanud kaubanduslikku välimust.

Kauba läbivaatamisest tingitud pakendimuudatusi ei peeta põhimõtteliselt rikkumiseks ega kaubandusliku välimuse kaotuseks. Kaup tuleb igal juhul tagastada originaalpakendis, sealhulgas kaubalt eemaldamata Lastejalatsid.ee plommiga.

Kauba tagastamisel kohustub klient mis tahes juhul esitama Lastejalatsid.eekauba ostudokumendid.

4. Praegusel ajal reglementeerivad esemete vahetamist ja tagastamist Jaekaubanduse  eeskirjad, mis on kinnitatud Leedu Vabariigi Valitsuse 22. juuli 2014.a otsusega nr. 738. Nende eeskirjade 17. punktis on esitatud kauba nimekiri, mida võib vahetada või tagastada ainult müüja nõusolekul, näiteks: 

a) Parfümeeria-, kosmeetika- ja tualetitarbed;

b) Imikute riided;

c) Õmmeldud meeste, poiste, naiste või tüdrukute alussärgid, öösärgid, pidžaamad ja sarnased tooted;

d) Rinnahoidjad, korsetid ja sarnased tooted;

e) Trükitud raamatud, reproduktsioonid ja teised trükitööstuse kaubandustooted;

f) Sukapüksid, sokid, põlvikud ja teised sarnased tooted;

g) Mänguasjad, mängud, väljaarvatud spordi- ja kalastustarbed ja teised tooted, mis on äranäidatud jaekaubanduse eeskirjade 17. punktis. 

5. Juhul, kui kaup on vahetatav ja kauba vahetamise hetkel tekib hindade erinevus, mil uus kaup on kallim tagastavast kaubast, kohustub Klient tasuma Lastejalatsid.ee hinnavahe. Juhul, kui kaup on vahetatav ja kauba vahetamise hetkel tekib hindade erinevus, mil uus kaup on odavam tagastatavast, tagastab  Lastejalatsid.ee Kliendile sellise hinnavahe.

6. Juhul kui Lastejalatsid.ee ei oma vahetamiseks sobivat eset, on Kliendile tagastatav makstud summa. Lastejalatsid.ee ei ole kohustatud tasuma Kliendile täiendavate väljaminekute eest, mis on tekkinud seoses sellega, et Klient on valinud ilmselgelt mitte Lastejalatsid.ee  poolt soovitatud kõige odavama, harjumuspärase kohaletoimetamise viisi.

7. Toote saab tagastada või välja vahetada ainult siis, kui toode vastab nõuetele, mis on välja toodud 3ndas punktis. Raha tagastatakse 14 päeva jooksul alates

VII. Kauba kohaletoimetamine

1. Lastejalatsid.ee kohustub kauba kliendile toimetama hiljemalt 1 – 3 tööpäevaga tellimuse täitmiskinnituse saatmisest kliendile. See tähtaeg ei kehti juhul, kui Lastejalatsid.ee laos ei ole vajalikku kaupa ning klienti teavitatakse tema tellitud kauba puudumisest. Klient nõustub ühtlasi, et erandjuhtudel võib kauba kohaletoimetamine ettenägematutel asjaoludel hilineda. Sellisel juhul kohustub Lastejalatsid.ee kliendiga viivitamatult ühendust võtma ja kooskõlastama kauba kohaletoimetamise.

2. Kauba tellimisel kohustub klient valima kauba kohaletoimetamise aja (märkides ajavahemiku), märkima kauba kohaletoimetamise koha ja isiku, kes kauba vastu võtab.

3. Klient kohustub kauba ise vastu võtma. Juhul kui klient ei saa kaupa ise vastu võtta, kaup aga on toimetatud tema märgitud aadressil ja vastavalt teistele tema märgitud andmetele, ei ole kliendil õigust esitada Lastejalatsid.ee pretensioone kauba toimetamise kohta väärale subjektile.

4. Lastejalatsid.ee e-poest tellitud tooted tuuakse kohale autoriseeritud kullerteenusega.

5. Kui kuller ei saa kliendile pakki üle anda mingil põhjusel, siis lepivad kuller ja klient kokku uue aja, millal pakk kohale tuuakse. Täiendavat tarnet ei saa teha rohkem kui kaks korda. Kui klient ei võta oma pakki vastu, siis kaup viiakse tagasi Lastejalatsid.ee ning klient kaotab õiguse teha kaebuseid kättesaamata paki kohta. Ning Lastejalatsid.ee vabaneb vastutusest tarneaja rikkumise kohta kõikidel juhtudel, kui klient ei võta õigeaegselt oma kaupa vastu või kui kliendi süül ei ole kaupa saadud kätte tuua või muude asjaolude tõttu, mida on klient ise mõjutanud.

6. Klient peaks, aga ei kohustu, Lastejalatsid.ee viivitamatult e-posti teel teavitama:

     kui kuller käitub kauba kohaletoimetamisel lugupidamatult, näeb ebakorrektne välja;

     igal juhul teavitama viivitamatult Lastejalatsid.ee, kui kaup saabub vigastatud, lömastatud või muud moodi rikutud pakendis; samuti juhul, kui saadetises on tellimata kaup, väär kaubakogus, puudulik kaubakomplekt, vale suuruse või mõõtmetega tooted.

7. Kui kulleri kohaletoimetatud kauba pakend on kortsus, märg või muud moodi väliselt kahjustatud, kliendil on õigus keelduda saadetise vastuvõtmisest.

8. Kui klient võtab kauba vastu ja märkab, et saadetises on väär tootekomplekt või kaup ei ole õige suuruse, värvi või muude parameetritega, peaks Klient, aga ei kohustu, sellest viivitamatult Lastejalatsid.ee teavitama.

VIII. Kommentaaride kirjutamine

1. Kõik kommentaaride kirjutamise reeglid külalisteraamatu ja tootekommentaari jaotisesse sätestab ja neist kinnipidamist kontrollib Lastejalatsid.ee. Mis tahes kommentaari kirjutamine Lastejalatsid.ee e-poodi tähendab automaatselt nõustumist kõikide Lastejalatsid.ee sätestatud kommentaaride kirjutamise reeglitega.

2. Lastejalatsid.ee on igal juhul õigus eemaldada kommentaarid, mis rikuvad EV seadust, teiste inimeste õigusi või kommentaaride kirjutamise reegleid. Lastejalatsid.ee jätab endale õiguse eemaldada külalisteraamatust ja tootekommentaaride seast oma äranägemise järgi mis tahes kommentaare.

3. Iga isik, kes kirjutab Lastejalatsid.ee e-poodi kommentaari, kinnitab, et tema kommentaar ei kahjusta ühegi kolmanda isiku õigusi, ja võtab vastutuse oma tegude eest, mis võiksid kahjustada ülalnimetatud kinnitust.

IX. Kaebuste esitamine ja lahendamise kord

1. E-poest müüdud toodetele kehtib võs §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

2. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.

3. Pretensioon tuleb esitada kirjalikult e-poe e-posti aadressile info@lastejalatsid.ee ja võimalikult arusaadavalt kirjeldatult tootel esineva puuduse kohta.

4. Lastejalatsid.ee on kohustatud vastama kirjalikult mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksul, arvates pretensiooni saamisest.

5. Kui pretensiooni lahendamise ajal selgub, et defekt ei ole praak, vaid puudused on tekkinud kliendi süül kauba kasutamisel, siis toode ei kuulu tagastamisele ega vahetamisele.

6. Lahkarvamused lahendatakse juhindudes kehtivast seadusandlusest.

X. Muud sätted

1. Kõik kirjad tuleb saata Lastejalatsid.ee klienditeeninduse osakonda e-posti teel info@lastejalatsid.ee.