1. Kauplus müüb kaupu, mis vastavad tellimuses määratud tingimustele. Neil juhtudel, kui Kliendile üleantud kaubad ei vasta tellimuse teatud nõuetele, peab Klient sellest viivitamatult teatama Kaupluse näidatud e-posti aadressil, aga Kauplus kohustub rakendama kõiki toiminguid puuduste kõrvaldamiseks mõistliku aja jooksul, kui sellised puudused tekkisid Kaupluse või tema nimel tegutseva kolmanda isiku süül.

2. Kaupluse Batukaivaikams.lt Klientidel on õigus tagastada kaup (taganeda sõlmitud Lepingust) 30 päeva jooksul, alates kauba kättesaamise päevast. Kaubad tagastatakse pakiautomaadi vahendusel, kui Klient ja Kauplus ei lepi kokku teisiti.

3. Soovides kauba tagastada palume:

    kauba tagastamise soovist teatada epostitsi  info@lastejalatsid.ee. Kaupa ei võeta  tagasi ilma ette hoiatamata ja tagastamist kooskõlastamata;

    näidata ära tellimuse number ja lisada ostu tõendav dokument;

  tagastatav kaup ei või olla kasutatud, rikutud, kaotanud oma kaubandusliku välimust, peab omama kõiki juurdekuuluvaid etikette ning olema vigastamata originaalpakendis.

4. Igale kaubale antakse tarnija garantii mis hõlmab tootmispraaki ja teisi defekte, mis ei ole seotud kasutatava kauba naturaalse kulumise või keskkonna mõjuga. Garantiid ei kohaldata:

    mehhaanilistele vigastustele (nt rebenenud rihmad, katkenud paelad või  kaunistused; homogeense materjali rebendid, tekstiilmaterjali vigastused jt)

    naturaalsele kulumisele (kulunud tald, jalatsi deformatsioon, välimuse muutumine, mis tekkis kandmise eripärast, pleekunud värv jt)

    muutustele, mis tekkisid vale hooldamise tõttu (pori või muude ainete põhjustatud värvimuutused; naha ja teiste naturaalsete materjalide struktuuri muutused jt)

    vilkuvatele LED detailidele.

5. Soovides tagastada ebakvaliteetse kauba, teatatakse sellest Kauplusele eelpool näidatud viisil, lisades defekti foto ja defekti või puuduse tekkimise asjaolude kirjelduse.

6. Teatanud Kauplusele ebakvaliteetsest, defektiga või puudusega kaubast, võib Klient paluda alandada kauba hinda, kõrvaldada puudused, vahetada kaup teise kauba vastu või taganeda sõlmitud Lepingust. Kõikidel juhtudel (välja arvatud hinna alandamine), kohustub Klient kauba tagastama Kauplusega kokkulepitud viisil.

7. Kauplus kohustub Kliendi palve saamise korral, mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul, esitama kirjaliku vastuse ja vajaduse korral näitama ostjale kauba vahetamise või tagastamise võimalikud viisid. 

8. Kauplus kohustub tagastama Kliendile makstud raha mitte hiljem kui 14 päeva jooksul, alates ostjalt kauba tagastamise (Lepingust taganemise) teate saamise päevast, kuid mitte varem, kui kaup on saabunud Kauplusse.

8.1. Tavaliselt tagastab Kauplus kogu ostja makstud summa, sealhulgas kättetoimetamise kulud, aga Kliendi kanda jääb vaid kauba tagastamise kulu. Kuid juhul, kui Kliendi kanda jäänud kauba tagastamise kulud on suuremad kui kauba kliendile kättetoimetamise kulud, kompenseerib Kauplus kliendile mitte kättetoimetamise vaid kauba tagastamise kulud, nt: Esitades kauba tagastamise kleebise või koodi.

8.2. Kauplus tagastab makstud summa Kliendile samal makseviisil kui Klient kasutas kauba eest makstes. Teistsugune raha tagastamise viis oleks võimalik vaid juhul, kui Klient annab selge nõusoleku, et raha tagastatakse teisel viisil ja ta ei koge seetõttu mingeid kulusid.